Všechno co jste se báli zeptat o Public Relations

PR, Základy

Novinář nám poslal přepis rozhovoru a nedá se to číst! Jak si může něco takového dovolit? #102

Je vlastně až k neuvěření, jak často se tahle námitka objevuje. A jak často je to způsobeno jenom tím, že si nepřečetli, že jim novinář poslal i varování, že jde o přepis rozhovoru.

Jde o běžnou praxi, velmi praktický postup. Proběhne rozhovor, ze záznamu se přepíše (ať už člověkem nebo třeba s pomocí Whisper) kompletně vše. 

Novinář poté tento přepis může poslat zpovídanému pro faktickou kontrolu. Nutno zdůraznit skutečně ono slovo faktickou, protože něco jako autorizace článků či rozhovorů nejenom že není povinnost, ale v řadě médií je to i nepřijatelné z pohledu kodexu či pravidel.

Hodně lidí překvapí, že doslovný přepis toho, jak si s někým povídají, je většinou zmatek, záplava opakujících se slov, něco co bývá až nepříjemné na čtení. 

Každý rozhovor tak po přepisu projde redakčními úpravami, ale bývá praktické si nejprve nechat ověřit, zda přepis je správně, zda je tam vše. Z faktického hlediska, včetně toho že tam třeba i není chyba vnesená zpovídaným.

Teprve potom je vhodné se vydat rozhovor zlidštit. 

Pochybujete o výše napsaném? Třeba vás přesvědčí odpověď od ChatGPT. Jsou tam velmi správně uvedeny i další praktické důvody.

Existuje několik důvodů, proč novináři mohou posílat čisté přepisy rozhovorů místo důkladně upravených textů:

  1. Autentičnost a přesnost: Čistý přepis zajišťuje, že vše, co bylo řečeno, je zachyceno přesně tak, jak to bylo řečeno. To je zvláště důležité pro přesné citace a pro zachování původního významu a kontextu výroků.
  2. Rychlost: Redakční zpracování může být časově náročné. V prostředí, kde je rychlost často klíčová (například v zpravodajství), může být rychlejší a efektivnější poslat neupravený přepis.
  3. Objektivita: Odeslání neupraveného přepisu může být způsobem, jak se vyhnout obviněním z manipulace nebo zkreslení výpovědí. Upravený text by mohl být vnímán jako subjektivně ovlivněný redaktorem.
  4. Právní a etické důvody: V některých případech mohou být přepisy použity jako důkaz v právních záležitostech nebo etických diskusích, kde je důležitá úplná a nezměněná dokumentace toho, co bylo řečeno.
  5. Flexibilita pro konečného uživatele: Poskytnutím neupraveného přepisu mohou novináři umožnit redaktorům nebo dalším uživatelům, aby si text upravili podle vlastních potřeb a cílového publika.
  6. Zachování nuancí a stylu mluvené řeči: Upravený text může ztratit jemnosti a charakteristické rysy mluvené řeči, které mohou být relevantní pro celkové pochopení kontextu nebo osobnosti mluvčího.

Vzhledem k těmto důvodům je běžnou praxí, že novináři poskytují přepisy v jejich neupravené formě, aby si zachovali věrnost původnímu obsahu a zároveň umožnili druhé straně využít text podle vlastních potřeb a standardů.