Všechno co jste se báli zeptat o Public Relations

PR, Základy

Může #PR agentura garantovat výstupy? #097

Občas se s tím setkáte ve výběrových řízeních – zadavatel se dožaduje toho, aby PR agentura garantovala výstupy a výsledky. Nejčastěji jako konkrétní počty výstupů nebo konkrétní média. 

Stejně tak se občas objeví PR agentura, která něco takového bude uvádět do nabídek či do výběrových řízení. Případně ochotně klientovi naslibuje, že něco takového umí.

Jestli chcete garantovat výstupy, tak nehledejte PR agenturu ale mediálku. Budete totiž muset jít vestou reklamy (inzerce) a za každý takový “výstup” platit. Bude to totiž reklamní výstup.

PR agentura garantující výstup je na stejné úrovní jako SEO agentury garantující pozice ve vyhladávači. Slibuje nesplnitelné a krátce a jednoduše to můžete označit jako podvod.

Nakonec i etický kodex české Asociace PR agentur (APRA) to říká dost jasně:

Nezavazujeme se klientům či potenciálním klientům formou garance k dosažení předem nepredikovatelných a agenturou etickým způsobem neovlivnitelných výsledků, jako jsou např. předem zaručované počty mediálních výstupů v konkrétních médiích.

Takže, až narazíte na PR agenturu slibující/garantující konkrétní výstupy, tak je to někdo kdo se chová neeticky. Bude-li to navíc člen APRA, tak na to nezapomeňte APRA upozornit.