Všechno co jste se báli zeptat o Public Relations

PR, PRtipy

Co je to PR? Public Relations?

Co je to PR? Public Relations? Co se vybaví, když se pokusíte PR definovat, doplnit pokračování věty “PR je …”?

Bude to třeba něco z následujícího snímku z mého školení Online Public Relations – komunikace a sociální média v PR 

PR je ...

Ale možná bude lepší přidat nějaké to delší vysvětlení:

Co je to PR? (odpověď ChatGPT)

PR (Public Relations) je disciplína zabývající se správou vztahů mezi organizací a jejími různými veřejnostmi, jako jsou zákazníci, zaměstnanci, investoři, novináři, komunita a dalšími zainteresovanými stranami.

Hlavním cílem PR je budování a udržování pozitivního vztahu mezi organizací a veřejností.

PR se zaměřuje na komunikaci, která podporuje povědomí o organizaci, buduje její image a pověst, zvyšuje důvěru a udržuje dobré vztahy s různými zainteresovanými stranami. Tím se organizace snaží ovlivňovat vnímání veřejnosti a budovat dlouhodobý pozitivní vztah.

PR může zahrnovat různé strategie a nástroje, včetně:

  1. Komunikace s médii: PR se zabývá vztahy s novináři a médii. To zahrnuje distribuci tiskových zpráv, poskytování informací pro média, organizaci rozhovorů a tiskových konferencí a vytváření vztahů s novináři.
  2. Krizový management: PR se věnuje připravenosti a řízení krizových situací. To zahrnuje plánování a provádění opatření pro řízení krize, komunikaci s veřejností v době krize a obnovu pověsti po krizi.
  3. Vztahy se zainteresovanými stranami: PR se stará o komunikaci s různými zainteresovanými stranami, jako jsou zákazníci, zaměstnanci, investoři a komunita. To může zahrnovat organizaci událostí, poskytování informací, zapojení veřejnosti a správu vztahů.
  4. Interní komunikace: PR se zaměřuje také na komunikaci uvnitř organizace. To zahrnuje poskytování informací zaměstnancům, budování interního povědomí o značce a hodnotách organizace a podporu angažovanosti zaměstnanců.

Cílem PR je vytvořit příznivé prostředí pro organizaci, zvýšit povědomí o jejích činech a hodnotách, budovat důvěru a udržovat dobré vztahy se zainteresovanými stranami.

TIP: Jaký je rozdíl mezi mediální, reklamní, marketingovou a PR agenturou?