Všechno co jste se báli zeptat o Public Relations

PR, Tisková zpráva, Základy

Superlativy v PR? Jak na ně? Používat? Nepoužívat? Nejlepší, unikátní, první, jediný, jedinečný? #099

Jednu věc je o superlativech nutné vědět. Můžete je sice zkusit předat (vnutit) novinářům, ale jenom málokdy to projde. Novinář, případně editor či šéfredaktor, je nakonec odstraní. Málokdy je ponechají, snad jedině kdyby vámi použitý superlativ byl opravdu jasný, nezpochybnitelný, dobře podložený. 

Proto je superlativy v PR dobre vynechat, nepoužívat. Můžete je sice psát do tiskových zpráv, tam vám je nikdo vyhazovat nebude, ale dál se spíš nedostanou. V řadě případů to navíc bude tak, že jsou použity aniž by to byla pravda. Ve výsledku tak spíše škodí, než pomohou.

Jak to vidí ChatGPT?

Superlativy v public relations (PR) mohou být dvojsečným mečem. Pokud jsou používány správně, mohou zvýšit zájem a pozornost ke zprávě nebo produktu. Pokud jsou však používány nadměrně nebo nesprávně, mohou vypadat jako nafouknuté nebo neupřímné.

Zde je několik doporučení k použití superlativů v PR:

 • Používejte je správně. Aby byl superlativ efektivní, musí být pravdivý. Například pokud tvrdíte, že váš produkt je “nejlepší”, měli byste mít nějaké objektivní údaje nebo ocenění, které to potvrzují.
 • Vyvarujte se přehnaných tvrzení. Pokud používáte superlativy nadměrně, může to působit nedůvěryhodně. Snažte se vyvážit svůj obsah tak, aby nebyl příliš “prodejní”.
 • Buďte konkrétní. Namísto toho, abyste řekli, že váš produkt je “nejlepší”, můžete říct, že je “nejefektivnější v této konkrétní kategorii” nebo “nejprodávanější v tomto segmentu trhu”.
 • Přemýšlejte o kontextu. V některých kulturách nebo odvětvích mohou být superlativy více očekávány než v jiných. Ujistěte se, že vaše komunikace odpovídá očekávání vašeho publika.
 • Zvažte alternativní způsoby vyjádření. Místo superlativů můžete zdůraznit příběh vašeho produktu, jeho výhody nebo způsoby, jakými se liší od konkurence.
 • Sledujte reakci publika. Pokud zjistíte, že vaše cílová skupina reaguje negativně na superlativy, možná je čas změnit svůj přístup.

Závěrem, superlativy mohou být v PR nástrojem, pokud jsou používány správně. Hlavní je udržovat autentičnost a upřímnost ve vašem sdělení. Pokud si nejste jisti, zda je vhodné použít superlativ, je vždy dobré se poradit s odborníkem na PR nebo zvážit testování svého sdělení na menším vzorku publika, než se rozhodnete pro širší distribuci.

Jak se k superlativům stav í média? Novináři, editoři, šéfredaktoři.

Média a zejména novináři, editoři a šéfredaktoři mají k superlativům často ambivalentní postoj. Mnohé z jejich obav a názorů na superlativy vycházejí z povahy jejich profese a z potřeby přinášet přesné, objektivní a vyvážené informace. Zde je několik postojů, které média často zaujímají k superlativům:

 • Skeptičnost: Novináři jsou vyškoleni, aby byli kritičtí vůči informacím, které dostávají. Pokud tisková zpráva obsahuje mnoho superlativů, může to vyvolat otázky o její věrohodnosti.
 • Hledání důkazů: Pokud tvrdíte, že něco je “nejlepší” nebo “jedinečné”, měli byste mít důkazy, které tuto tvrzení podporují. Novináři budou chtít tyto důkazy vidět.
 • Preferují fakta: Fakta jsou základem žurnalistiky. Superlativy mohou často být subjektivní, takže novináři mohou mít tendenci je nahrazovat konkrétními a ověřitelnými informacemi.
 • Opatrnost před senzací: Ačkoliv výrazné titulky mohou přitahovat pozornost čtenářů, mnoho seriózních médií se vyvaruje přehnané senzace. Superlativy, které jsou používány k vytvoření senzace, mohou být proto vynechány nebo upraveny.
 • Vědomí konkurence: Pokud všechny firmy v odvětví tvrdí, že jsou “nejlepší”, může to ztratit význam. Novináři jsou si toho vědomi a mohou být opatrnější při přebírání takových tvrzení.
 • Vyváženost: Pokud je v tiskové zprávě uvedeno, že produkt je “nejlepší na trhu”, novinář může cítit potřebu hledat konkurenční názory nebo další informace k vyvážení článku.

Chcete-li, aby média váš obsah přijala a zveřejnila, je dobré zohlednit tyto postoje. Pokud používáte superlativy, měli byste být připraveni podpořit svá tvrzení důkazy, a mít na paměti, že novináři mohou vaše tvrzení prověřovat a hodnotit je kriticky.