Všechno co jste se báli zeptat o Public Relations

Tisková zpráva, Základy

Jaké odesílatele uvádět u tiskové zprávy? #082

V Co všechno by měla obsahovat tisková zpráva? Jak psát tiskovou zprávu? #043 je řeč o tom jak vytvořit samotnou tisková zprávu. Je tam i zmínka o odesílateli, ale nijak zvlášť to tam rozvedené není. Přitom odesílatel je jedna z velmi důležitých součástí tiskové zprávy. Rozhoduje totiž o tom, jestli si novinář tiskovou zprávu přečte.

Jako odesílatel by hlavně mělo figurovat jméno člověka, který tiskovou zprávu rozesílá. Ideálně člověka, který vždy rozesílá tiskové zprávy za danou společnosti (či pro daného klienta). Žádné obecné jméno, žádný info@ či PR@ e-mail. S novináři vždy komunikují lidé, rozesílání tiskových zpráv je součást jejich identity a společně pak tvoří značku agentury či PR oddělení ve firmě.

TIP: Vedle odesílatele je hodně důležitý předmět. O tom ale více v Předmět e-mailu s tiskovou zprávu musí vždy jasně říkat vše o předmětu tiskové zprávy

Vždy by o měl být skutečný člověk, mělo by se mu dát na přijatý e-mail odpovědět (tady viz Když pošlete tiskovou zprávu, neodjíždějte na dovolenou ani mimo kontakt). Konkrétní podoba jeho e-mailu (tedy ono něco@něco.něco) by se neměla neustále měnit – prostě pokud něco odesíláte jako karel.strapaty@odnekud.cz tak to takhle dělejte pořád.

Pokud někdo odesílá výjimečně tiskovou zprávu v zástupu za někoho? Nejlepší řešení je, když to pošle z jeho e-mailu (mailové servery na tohle myslí s delegací přístupu ke schránce) nebo to jasně vysvětlí v mailu, který pošle ze své adresy. Stejně tak pozor, pokud byste vy sami “nouzově” posílají tiskovou zprávu z jiného, třeba soukromého, e-mailu.

Výše popsané platí hlavně pro PR agentury, výjimkou mohou být tiskové zprávy rozesílané přímo tiskovými odděleními firem. Ale i tam je lepší, když odesílatelem je konkrétní člověk, než nějaký obecný e-mail (o těch je případně řeč i v Obecné (role based) e-maily v e-mail marketingu. Špatně nebo dobře?

TIP: Vedle jména a příjmení je dobré aby součástí odesílatele bylo i určení agentury či společnosti.

Poslední vhodné připomenout – Boilerplate? Každá tisková zpráva i sdělení musí obsahovat určení původce. Velmi zásadní a také související s odesílatelem.